Phiên bản điện thoại
Home
TRUYỆN MỚI CẬP NHẬP
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Quân Lâm Thiên Hạ Khai Hoang 0000-00-00 1419 70567
Tiên Hiệp Tiên Ngạo Vụ Ngoại Giang Sơn 0000-00-00 1341 42894
Tiên Hiệp Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 0000-00-00 268 10226
Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên Vong Ngữ 0000-00-00 2427 56647
Tiên Hiệp Tu Chân Giả Tại Dị Thế Vũ Phong 0000-00-00 1350 143915
Tiên Hiệp Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần) Thắng Kỷ 0000-00-00 1199 22895
Tiên Hiệp Ma Giới Đích Nữ Tế - Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 0000-00-00 723 17841
Tiên Hiệp Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu... Điểm Tinh Linh 0000-00-00 492 6822
Tiên Hiệp Tửu Thần (Âm Dương Miện) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 925 28261
Tiên Hiệp Tuyệt Thế Đường Môn Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 366 14194
Tiên Hiệp Thần Ấn Vương Tọa Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 637 10693
Tiên Hiệp Thiên Châu Biến Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 241 20586
Tiên Hiệp Quang Chi Tử Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 324 12739
Tiên Hiệp Cầm Đế (Thần Âm) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 336 5439
Tiên Hiệp Băng Hỏa Ma Trù Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 258 33019
Tiên Hiệp Đấu La Đại Lục Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 338 16362
Tiên Hiệp Đại Ma Đầu Tiên Tử Nhiêu Mệnh 0000-00-00 580 9110
Tiên Hiệp Chung Cực Truyền Thừa Vũ Thần Vũ 0000-00-00 947 15414
Tiên Hiệp Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 935 28759
Tiên Hiệp Dị Thế Tà Quân Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 1280 28415
Tiên Hiệp Lăng Thiên Truyền Thuyết Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 764 19695
Tiên Hiệp Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ 0000-00-00 827 11650
Tiên Hiệp Già Thiên Thần Đông 0000-00-00 1084 15336
Tiên Hiệp Trường Sinh Giới Thần Đông 0000-00-00 375 22182
Tiên Hiệp Bất Tử Bất Diệt Thần Đông 0000-00-00 238 4007
Tiên Hiệp Chân Tiên EK 0000-00-00 1049 33367
Tiên Hiệp Thông Thiên Đại Thánh Xà Thôn Kình 0000-00-00 1421 21556
Tiên Hiệp Hoa Sơn Tiên Môn Mạt Lăng Biệt Tuyết 0000-00-00 777 20771
Tiên Hiệp Vũ Nghịch Càn Khôn Chúc Long Ngữ 0000-00-00 1366 43352
Tiên Hiệp Vũ Động Càn Khôn Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1308 105478
Tiên Hiệp Đấu Phá Thương Khung Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1641 39938
Tiên Hiệp Chiến Thần Bất Bại Phương Tưởng 0000-00-00 201 7707
Tiên Hiệp Thế Giới Tu Chân Phương Tưởng 0000-00-00 915 65468
Kiếm Hiệp Tàn [Truyện ngắn] Phương Tưởng 0000-00-00 3 1500
Dị Năng Sư Sĩ Truyền Thuyết Phương Tưởng 0000-00-00 606 9702
Dị Năng Tạp Đồ Phương Tưởng 0000-00-00 617 17295
Tiên Hiệp Sát Thần Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1118 18166
Kiếm Hiệp Đại Ma Vương Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1027 102828
Tiên Hiệp Đạo Thực Đường Bao Tử 0000-00-00 550 17126
Tiên Hiệp Dị Giới Dược Sư Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 456 9035
Tiên Hiệp Vô Sỉ Đạo Tặc Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 260 7351
Tiên Hiệp Phong Ngự Lại Điểu 0000-00-00 256 7701
Tiên Hiệp Phi Thăng Chi Hậu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 865 10245
Tiên Hiệp Hoàng Tộc Đại Chu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 507 9187
Tiên Hiệp Thần Ma Cửu Biến Duy Nhất Thiên Tử 0000-00-00 417 7416
Tiên Hiệp Tiên Ma Biến Vô Tội 0000-00-00 336 6010
Tiên Hiệp Thông Thiên Chi Lộ Vô Tội 0000-00-00 1289 112876
Tiên Hiệp La Phù Vô Tội 0000-00-00 239 10809
Tiên Hiệp Cầu Ma Nhĩ Căn 0000-00-00 810 18772
Tiên Hiệp Tiên Nghịch Nhĩ Căn 0000-00-00 2095 33688
1 2 3 4 » [18]
 SOCIAL    
   QUẢNG CÁO    


 TRUYỆN ĐÁNH DẤU